AİLEM NET
Sepet Türkçe English

Uzman Makaleleri

Biyoistatistik analizlerde hangi hipotez testinin hangi amaçla kullanılacağının bilinmesi önemlidir. Uygulamalı Biyoistatistik kitabımızda da belirtmiş olduğumuz hipotez testleri akış şemasını aşağıdan indirebilirsiniz.