Ailem Akademik Danışmanlık
Sepet Türkçe English

Biyoistatistik Videoları

Biyoistatistik Dersi Kursları Video Listesi

Biyoistatistik kurslarımız üç kur halinde verilmektedir:

 1. Tanımlayıcı istatistikler ve araştırma yöntemleri
 2. Hipotez testleri ve iki değişkenli analizler
 3. Çok değişkenli analizler ve diğer konular

Kurslarımız daha önce AtademiX (atademix.atauni.edu.tr), Aile Hekimliği Okulu (http://www.tahod.com/) ve Şifa UZEM (oys.sifa.edu.tr) öğrenim sistemleri kullanarak verilmiş olup, ayrıntılı ders materyallerine buralardan da erişmeniz mümkündür.

Kurs videolarımızın tamamını ve dahasını kanalımızda bulabilirsiniz.

Biyoistatistik kurslarımıza ait video kayıtlarının bir kısmı aşağıdadır:

Biyoistatistik Kur 1

 1. Örnekleme
 2. Canlı Ders 21 Mart 2016
 3. Vaka Kontrol Araştırmaları
 4. Kohort Araştırmaları
 5. Klinik Araştırmalar Bölüm 1
 6. Klinik Araştırmalar Bölüm 2
 7. Araştırma Çeşitleri Bölüm 1
 8. Araştırma Çeşitleri Bölüm 2
 9. Canlı Ders 21 Mart 2016
 10. Özet
 11. Canlı Ders 14 Mart 2016
 12. Güven Aralığını Yorumlama
 13. SPSS Demonstrasyonu
 14. Güven Aralıkları
 15. Örnekemin Varyasyonu
 16. Örnekleme
 17. Canlı Ders 7 Mart 2016 Video 1
 18. Canlı Ders 7 Mart 2016 Video 2
 19. Canlı Ders 3. Hafta
 20. Veri Dönüştürme SPSS Demonstrasyonu
 21. VeriDonusturme
 22. Tablo SPSS Demonstrasyonu
 23. Tablo Yapma
 24. Canlı Ders 2. Hafta
 25. Diğer Dağılımlar
 26. Normal Dagılım
 27. Olasılık Kuralları
 28. Yaygınlık Ölçütleri
 29. Merkezi Eğilim Ölçütleri
 30. Grafiklerin SPSS ile Demonstrasyonu
 31. Canlı Ders - Kurs Programı, Tanışma
 32. Canlı Ders - Amaç, Beklentiler
 33. Canlı Ders - Teknik Konuların Konuşulması
 34. Grafikler 2: Frekans Dağılımı
 35. Grafikler
 36. Canlı Ders 1. hafta
 37. Hata Ayıklama 1
 38. Hata Ayıklama 2
 39. Hata Ayıklama 3
 40. Veri Girişi SPSS Uygulaması
 41. Veri Girişi
 42. Örnek Araştırma
 43. Analiz
 44. Değişken Çeşitleri SPSS Uygulaması
 45. Araştırma Örnekleri
 46. Değisken Çeşitleri Hipotez Testleri
 47. Ne Zaman Hangi Araştırma
 48. Kanıt Piramidi
 49. Araştırma Çeşitleri
 50. Literatür ve Hipotez
 51. PICO
 52. Giriş Dersi
 53. Sağlık Çalışanları İçin Biyoistatistik Kursu 1. Modül Tanıtımı

 

Biyoistatistik Kur 2

 1. Hipotez Testleri Bölüm 1
 2. Hipotez Testleri Bölüm 2
 3. Kurs Değerlendirme 30 06 2016
 4. Canlı Ders 8. Hafta
 5. SPSS ile Ki Kare Trend Analizi
 6. Ki Kare testinde gözlenen ve beklenen değerler
 7. Canlı Ders 7 Hafta
 8. Ki Kare trend analizi
 9. SPSS ile Fisher exact testi
 10. Fisher exact testi
 11. SPSS ile Ki Kare analizi
 12. Ki Kare testi
 13. McNemar testinin SPSS ile demonstrasyonu
 14. McNemar Analizi
 15. SPSS ile Binomiyal Test ve Ki Kare Analizi
 16. Binomiyal Test ve Ki Kare Analizi
 17. SPSS ile Pearson ve Spearman Korelasyon Analizi
 18. Pearson Korelasyon Analizi
 19. Biyoistatistik Modül 2 Canlı Ders 3.Hafta
 20. Biyoistatistik Modül 2- Canlı Ders 4. Hafta
 21. Biyoistatistik Modül 2- Canlı Ders 5. Hafta
 22. Biyoistatistik Modül 2- Canlı Ders 6. Hafta
 23. Örneklem Hesabı Bölüm 1
 24. Örneklem Hesabı Bölüm 2
 25. Örneklem Hesabı Bölüm 3
 26. Kruskal Wallis Testi
 27. SPSS İle Kruskal Wallis Testi Uygulaması
 28. Tek Yönlü ANOVA
 29. SPSS İle Tek Yönlü ANOVA Uygulaması
 30. SPSS ile Friedman Analizi
 31. Çoklu Hipotez Testleri İçin Düzeltme
 32. Friedman Analizi
 33. Tekrarlayan Ölçümlerde ANOVA
 34. SPSS ile Tekrarlayan Ölçümlerde ANOVA
 35. SPSS ile Tekrarlayan Ölçümlerde ANOVA (iki yönlü)
 36. Mann Whitney U Testi
 37. Mann Whitney U Testi SPSS Demonstrasyonu
 38. Bağımsız Gruplarda t Testi (Student t testi)
 39. Student t Testi SPSS Demonstrasyonu
 40. Wicoxon Testi SPSS Demonstrasyonu
 41. Wicoxon Testi
 42. Bağımlı Gruplarda t Testi
 43. Bağımlı Gruplarda t Testi SPSS Demonstrasyonu
 44. Hipotez Testlerinde Hatalar
 45. İşaret Testi
 46. Tek Örneklemde t Testi
 47. Biyoistatistik Modül 2 Canlı Ders 2. Hafta
 48. Tek Örneklemde t Testi SPSS Demonstrasyonu
 49. Numerik Veri Tek Grup
 50. Hipotez Testlerine Genel Yaklaşım
 51. Biyoistatisik Modül 2 Canlı Ders 1.Hafta
 52. Hipotez Testleri Bölüm 1
 53. Hipotez Testleri Bölüm 2
 54. Hipotez Testleri Bölüm 3
 55. Sağlık Çalışanları İçin Biyoistatistik Kursu Modül 2 Tanıtımı

 

Biyoistatistik Kur 3

 1. Canlı Ders 2. Hafta
 2. Canlı Ders 1. Hafta
 3. Canlı Ders 4. Hafta - 1. Ders
 4. Canlı Ders 4. Hafta - 2. Ders
 5. Canlı Ders 5. Hafta - 1. Ders
 6. Canlı Ders 5. Hafta - 2. Ders
 7. Canlı Ders 6. Hafta
 8. Testlerin Teknik ve Klinik Değeri
 9. Tanı Testleri ve Sağlık Uygulamalarındaki Yeri (Giriş)
 10. Faktör Analizi SPSS Demonstrasyonu
 11. Taştan Ölçeği SPSS veri seti
 12. Güvenirlik
 13. Bayes Yaklaşımı
 14. Cox Regresyon Analizi SPSS Demonstrasyonu
 15. Canlı Ders 02.11.2015
 16. Geçerlilik
 17. Gecerlilik ve Güvenilirlik Kavramları
 18. Duyarlılık ve Özgüllük (HIV assay)
 19. Duyarlılık ve Özgüllük
 20. Duyarlılık ve Özgüllük (Excel)
 21. İki Yönlü ANOVA Endikasyonları
 22. İki Yönlü ANOVA Varsayımları
 23. İki Yönlü ANOVA SPSS Uygulaması
 24. Cox Regresyon Kullanım Yeri
 25. Cox Regresyon SPSS Uygulaması
 26. Kaplan Meier Kullanım Alanları
 27. Kaplan Meier Terimler ve Tanımlar
 28. Kaplan Meier SPSS Uygulaması
 29. Kaplan Meier SPSS Uygulaması
 30. Lineer regresyon endikasyonu ve varsayımları
 31. Lineer regresyon model uyumu
 32. Lineer regresyon model oluşturma
 33. Lineer regresyon SPSS demonstrasyonu
 34. Lineer regresyon SPSS
 35. Lojistik regresyon endikasyonları
 36. Lojistik regresyon Model Uyumu
 37. Lojistik regresyon SPSS Demonstrasyonu
 38. Lojistik regresyon SPSS
 39. Biyoistatistik 3. Kur Tanıtım Videosu

 

YouTube video bağlantılarımızın tamamını içeren dosyaya buradan ulaşabilirsiniz.